zpp

Aviv Biomedical ZPP (Zinc Protoporphyrin) Çinko Protoporfirin

 

Sağlıklı bireylerde Eritrosit sayısının azalması veya Hemoglobin değerlerinin normal seviyeler altına düşmesi Anemi olarak tanımlanmaktadır. Demir eksikliğinde ise Hemoglobin için yeterli demir bulunmamasını ifade eder, yeterince demir yoksa kurşun gibi başka bir metal Çinko Protoporfirine bağlanacaktır. Bu durum bireylerde fiziksel ve mental gelişimi etkilemektedir.

 

Dolayısıyla yüksek Çinko Protorfirin seviyelerinin iki ana nedeni vardır.

 

Demir Eksikliği, Yüksek Kurşun miktarı veya Talasemi, Orak Hücre Anemisi ve Hodgkin Lenfoma gibi az görülen genetik bozukluklar

 

AVIV ZPP 206D analiz cihazı ile 5 saniye kadar hızlı bir şekilde aşağıdaki alanlarda tarama yapılabilmektedir.

 

Demir eksikliği

(çocuklarda, hamilelikte, yaşlı bireylerde ve kan donörlerinde)

 

Kurşun Zehirlenmesi

 

Eritropoetin tedavisi gören hemodiyaliz hastalarına demir seviyelerinin belirlenmesi

 

Düşük MCV değerine sahip Talasemi hastalarının belirlenmesi

 

Orak Hücre Anemisi

 

Hodgkin Lenfoması