Bir çok uygulama için EDR teknolojisi diğer membran teknolojilerine göre en iyi hidrolik kazancı ve uygun maliyeti olan bir teknik durumundadır.

 • Enerji etkin bir biçimde kullanılarak yüksek giderim verimi sağlanması.
 • Bu proses öncesinde küçük ve basit bir ön arıtım yeterli olabilmektedir.
 • İyonsuz bileşenlerin giderimine yardımcı olmaları
 • Düşük basınçlarda işletilebilir.
 • Yüksek basınçlı pompalara gerek olmamasının yanı sıra proses çok sessiz, basit ve sorunsuzdur.
 • Membran koruyucu (antiscalant) gerekli değildir.
 • Proses esnasında sürekli olarak olumsuzluklar giderildiği için membranın ömrü uzundur.
 • Yüksek ürün geri kazanma oranına sahip olması
 • Düşük bakım onarıma sık ihtiyaç duymamaları
 • Eşdeğer proseslere oranla işletme ve bakım maliyeti daha düşüktür.
 • Birçok iyon formu üzerinde oldukça etkilidir.
 • Yoğun içerikli sularda da oldukça etkindir (10000 mg/L TDS)
 • Ters osmoz gibi diğer yöntemlerin aksine ürün miktarı giriş suyunun %90’ ını bulmaktadır. Aynı şekilde yine ters osmozun aksine konsantre kısım da %10 gibi oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır.
 • Ters osmoza oranla yaklaşık 5 kat daha fazla uzun ömürlüdür (ters osmoz 1-2 yıl, ED ise 8-10 yıl)
 • Ters osmoza oranla konsantre kısmın iki ayrı şekilde toplanabilmesi ve geri kazanımını kolaylaştırması söz konusudur.
 • Rejenerasyon gibi sıklıkla yapılan bakımlara ihtiyaç duymaması.
 • Enerji kullanımı artışı ile doğru orantılı giderimi verimi artışı.
 • Silis gibi iyonsuz maddelerin giderimine yardımcı olması
 • Besleme suyu için kimyasal madde gerektirmemesi
 • Bilgisayarlı otomasyon sistemleri yardımı ile işletme kolaylığı sağlaması
 • Ters Ozmoz atık suyunun geri kazanılması