• EDR sisteminin su kazancı TO sistemine göre yüksektir. EDR sistemi ile nominal %80-95 oranında su kazanılır, RO’da %50-75 oranında su kazancı mümkündür.
 • EDR sistem yüksek besleme suyu kalitesi gerektirmez,
 • EDR bir Ters Ozmoz sistemi ile karşılaştırıldığında cihaz üzerinde yaşanacak problemlere göre daha az duyarlıdır. Yani Ters Ozmoz cihazına göre hantal bir cihazdır.
 • EDR’a giren suyun kalitesi “SDI 12” olabilir. TO ise SDI 3 değerine müsaade etmektedir.
 • Yüksek silikat içeriği olan sularda EDR sorun yaratmaz. İyon değiştirici membranlar üzerinde silikat tuzları çökelme meydana getirmez. Silikat olduğu gibi sistemden çıkar.
 • TO’da ise silikat büyük bir sıkıntı yaratır. Silikattan TO membranları çok çabuk tıkanır ve kimyasal yıkama ile açılmaz.
 • EDR suda 1ppm üzerinde bulunan serbest- bakiye klorlu sularda devamlı çalışır, sorun yaratmaz.
 • TO membranlarına asla klorlu ve oksidan maddeli sular verilmez!
 • Mikrobiyoljikkirlilkten dolayı oluşan Biofilm tabakasını gidermek ve oluşmasını önlemek için EDR sistemini Klorla çalıştırılabilir.
 • EDR bakteriyolojik kirliliklerden ve yüksek sıcaklıktan etkilenmez
 • TO membran özel ve pahalı temizleme kimyasalları gerektirirken EDR membranları asit ve tuzlu su / kostik yıkama ile temizlenebilir.
 • EDR sağlam kalın membran teknolojisi ile membran ömrü 7 – 10 yıl gibi düşünülebilirken. TO membranların ömrü ise EDR’a göre oldukça azdır.
 • İyon değiştirici membran tekniği sayesinde EDR girişine tuz konsantrasyonu yüksek iyonlar için asit- kostik dozajı yapmamıza gerek kalmamaktadır.
 • EDR tesisleri TO’ya göre daha sessiz çalışır.
 • EDR TO’ya göre daha düşük basınçlarda çalışır.
 • ED, özellikle basınçlı membran proseslerin en yüksek giderim oranına sahip ters osmoz prosesinde olduğu gibi kirletici parametrelerden suyu uzaklaştırarak daha konsantre bir atık oluşumuna neden olmaz. Tam aksine sudaki kirletici parametreleri ayırarak atıksudan asit ve baz geri kazanımı sağlamaktadır.