GIDA / İLAÇ

 • Süt proteini ürünleri elektrodiyaliz tekniği ile sütten veya peyniraltı suyundan ayrılarak konsantre hale getirilebilir.(Başlıca ticari süt proteini ürünleri; Asit ve maya kazeinler, sodyum/ potasyum/ kalsiyum kazeinatlar, kazein/serum proteini ko-presipitatları, laktalbümin, serum proteini konsantratları, süt proteini hidrolizatları)
 • Elektrodiyaliz ile mineralleri tamamen veya belirli oranlarda azaltılmış Süt sanayii artıklarının veya peynir altı suyunun ekmek, bisküvi, eritme peyniri, salam, sosis, bonbon, pasta, çocuk maması v.b. gibi besin endüstrisinde, yem sanayinde, eczacılıkta ve ayrıca penisilin, B2 vitamini, tereyağı asidi ve alkol elde edilmesinde
 • Soda Sanayide Kullanım
 • Fermente tanklarında asitin ayrılması
 • Süt endüstrisinde artık suyundan laktik asit eldesi, Peynir suyundan laktik asit eldesinde
 • Şeker çözeltilerinin tuzlarından arındırılması ve yağsız süt
 • Peynir altı suyunun tuzdan arındırılması, Peynir altı suyu konsantrasyonu
 • Peynir altı protein konsantraktı gibi önemli bir yan ürün elde edilmesi
 • PAS (peynir altı suyu) demineralize edilerek bir çok alanda kullanılması, Laktozsuz peynir altı suyu
 • Meyve sularında asitliğin düşürülmesi
 • Meyve sularının sertliğinin giderilmesinde, Diyet meşrubat
 • Meyve suyu ve alkollü içeceklerin berraklaştırılması ve alkollü içeceklerde dealkolizasyon işlemleri
 • Konsantre meyve suyu, asetik asit, fosforik asit, salça gibi maddelerin konsantre olarak elde edilmesi
 • Soya saflaştırma, Soya sosunun tuzdan arındırılması
 • Şeker kamışından şeker üretiminde şurubun demineralizasyonu
 • Amino asitlerin tuzdan arındırılması, Sirke tuzdan arındırma
 • Protein çözeltilerinin tuzlarından arındırılması
 • Organik asitlerin tuzdan arındırılması, Karbonhidrat çözeltisinin tuzdan arındırılması
 • Şarabın dengelenmesi, düşük alkollu şarap üretimi
 • Düşük alkollü biranın üretimi
 • Akçaağaç şurubunun ön konsantrasyon işleminde, Laktuloz şurubu
 • Fruktozun pre konsatrasyonunda
 • Organik asitlerden organik asit üretimi, Amino asit tuzundan amino asidi üretimi
 • İlaç ara ürünlerin tuzu giderilmesi

İÇME SUYU ÜRETİM

 • Deniz suyundan tuz üretimi, Deniz suyundan içme ve kullanma suyu eldesi
 • Tuzlu ve acı sulardan tuz ve metal giderimi, Tuzlu ve acı sudan içme suyu eldesi
 • Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı ve yeniden kullanımı
 • Çok kirli atık su arıtımında(bitkisel yağ sanayi,çöp depolama alanı sızıntı suyu ve tekstil atık suları)
 • Yeraltı sularının tuzdan arındırılması ve sertliğin giderilmesi
 • Yeraltı sularından nitrat azotunun giderilmesi, İçme suyundan nitrat giderimi
 • Suyun sertliğini gidermede, Daha kaliteli içme suyu üretiminde
 • Su, atıksu ve sıvı çözeltilerden değerli metallerin geri kazanılması
 • Atıksu arıtımı yanısıra asit ve baz üretimi elde edilebilmesi
 • Tek, çift ve üç değerlikli iyonların atıksulardan ayrılması prosesleri
 • Tuzlu (iletkenliği çok yüksek) kuyu sularının arındırılması
 • Ultra saf su üretimi, PH kontrolü, Endüstriyel proses suyu eldesi
 • Yüzey suyundan brom indirgeme

ATIK ÇÖZELTİ

 • Depolamanın sızıntı suyunun tuzdan arındırılması / konsantrasyonu
 • Atık çözeltinin tuzdan arındırılması / konsantrasyonu (yarıiletkenlerin / metallerin üretim sürecinden)
 • Atık çözeltiden tuz ile asit ve alkali üretimi
 • Galvanizlemede artık suyundan ağır metallerin eldesinde
 • Endüstriyel atıksulardan konsantre ve saf asit üretiminde

ASİT / ALKALİ İYİLEŞTİRME

 • Alüminyum plakalı asitleme işleminde asit geri kazanım
 • Alüminyum folyo asitleme işleminde asit geri kazanım
 • Metal paklama işleminde asit geri kazanım
 • İnorganik tuzdan asit ve alkali üretilmesi
 • Alkali atık solüsyonunun geri kazanımı
 • İnorganik ve organik asit elde edilmesi
 • Sitrik asit üretiminde, Amino asit üretimi
 • Amino asit tuzlarından NaCl giderilmesi, salsilik asit üretimi

DİĞER ALANLAR

 • Otomotiv, makine, tarım araçları, ev radyatörleri ve beyaz eşyalar, metal üretim imalatı (Kataforez kaplama-elektro kaplama)
 • Kaplama çözeltisinin geri kazanımı
 • Aluminyum endüstrisinde, boksitten alumina üretildikten sonra kalan kısmı olan kırmızı çamur bünyesindeki başta Ti olmak üzere Al, Fe iyonlarını geri kazanmak
 • Organik bileşiklerin ayrılması ve saflaştırılması
 • Protein çözeltilerinin yoğunlaştırılması
 • Metal kaplama endüstrisinde metallerin geri kazanılmasında
 • Silis gibi iyonsuz maddelerin giderimine yardımcı olması
 • Radyum / Florür / Demir / Mangan / Sülfat / Nitrat / Selenyum / Perklorid / Brom gibi inorganik iyonları giderme
 • Klor alkali üretim tesislerinde kostik soda üretiminde
 • Atık Akü Solüsyonlarından Elektrodiyaliz prosesiyle asit geri kazanımı
 • Deterjan ve hidrolize edilmiş bitkisel proteinlerin tuzsuzlaştırılması
 • Kağıt endüstrisi atıkları, Fotoğraf atıkları
 • Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi için su eldesi
 • Petrokimya endüstrisi (petrokimyasal ve metalürjik süreçlerden değerli bileşenlerin geri kazanımında)
 • Elektrokazanım ile bakır üretim
 • Galvaniz kaplama işlemi, Ağır metal geri kazanımında
 • Buhar Kazanı Besi Suyu, Buhar Jeneratörü Besi Suyu
 • Tekstil boyahanesi için Proses Suyu Üretimi
 • Hassas Metal Döküm ve Hassas Plastik Enjeksiyon sanayi soğutma suyunun hazırlanması
 • Enerji Santralleri için saf su eldesi
 • Uranyum madenindeki çamurdan tuz giderimi
 • Mavi Enerji : Ters Elektrodiyaliz (RED) teknolojisiyle enerji, tuzlu ve tatlı suyun membranlar arasındaki akışı ile üretiliyor. Ortaya çıkan voltaj farklılığı da daha sonra elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

 

 • İlaç Eczacılık Sanayi
 • Otomotiv Sanayi
 • Metal Kaplama Sanayi
 • Akü Sanayi
 • Meşrubat Sanayi
 • Kağıt Sanayi
 • Tekstil Sanayi
 • Su Endüstrisi
 • Döküm Sanayi
 • Süt Sanayi
 • Peynir Sanayi
 • Gıda Endüstrisi
 • Alüminyum Sanayi
 • Şarap Sanayi
 • Kimya Endüstrisi
 • Elektronik Sanayi
 • Yağ Üretim Sanayi
 • Cam Sanayi
 • Batarya Sanayi
 • Devre Üretim
 • Boyahane
 • Çelik Endüstrisi
 • Kaplama Atölyeleri
 • Şeker ve Nişasta
 • Kimyasal geri dönüşüm